En İyi Narkotik Polisi; Anne

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan NARKOLOG Projesi kapsamında 2019 yılında “Hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını” beyan eden 15.328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin %89,6’sının, 2020 yılında ise 23.526 kişiden %91,1’inin annesinin ‘Ev Hanımı’ olduğu görülmüştür. 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin %85,6’sı, 2020 yılında ise %83,6’sı aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşılmaktadır.

Mevcut bulgular ve annelerin feraseti ile evlatlarına olan sonsuz sevgisi madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesini göstermiştir. Bu sebeple 23.10.2020 tarihinde “En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi” başlatılmıştır. Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsamaktadır.

Eğitim verilecek annelerin belirlenmesi, eğitim yapılacak fiziki ortamın hazırlanması, gerekli lojistik desteğin (bütçe, araç, ekipman, tanıtıcı materyallerin hazırlanması, ulaşım, ağırlama vb.) sağlanması, Valilik ve Kaymakamlıklarımızca takip edilmektedir.

Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimine katılacak anneler; belediyeler, muhtarlar, halk eğitim merkezleri, STK’lar, din görevlileri ve okul aile birlikleriyle koordine kurularak belirlenmektedir. Sayfamızdan kurumsal başvuru alınabilmektedir.